Monthly Archives: July 2012

Helyes névsorrend a Facebookon

Azt mondja a Facebook, hogy:

facebook-rudi-turo

Tévedés. Én Rudi Túrót nem ismerek, csakis kizárólag Túró Rudit. Hungaricum az istenadta.

Szerencsére a Facebookon át lehet állítani a vezetéknév és a keresztnév sorrendjét. Irány az Account Settings oldal:

facebook-account1

Majd a név melletti Edit link:

facebook-account2

Miután kinyílt a Name rovat, a Display as sorban tudjuk beállítani, hogy milyen sorrendben szeretnénk látni nevünk darabjait:

facebook-account3

Végül kattintás a Save changes gombra és már készen is vagyunk.

 

Technorati-címkék:

CSS Animations

Egy korábbi cikkben írtam a CSS Transitionsről, amellyel JavaScript nélkül, pusztán CSS segítségével határozhatjuk meg, hogy egy CSS tulajdonság hogyan változzon X értékről Y értékre. A CSS Transitions használata viszonylag egyszerű, szinte magától működik, cserébe viszont korlátozottak a lehetőségei. Ezen segít a CSS Animations szabvány, ami az alábbi többlet lehetőségeket adja:

 • animáció ismétlése (animation-iteration-count tulajdonság)
 • animáció irányának meghatározása (előre, visszafelé, oda-vissza váltakozva) (animation-direction)
 • animáció részállapotainak meghatározása (keyframes) (@keyframes)
 • animáció megállítása és elindítása (animation-play-state)
 • CSS tulajdonság értékének meghatározása az animáció előtti és utáni időszakra (animation-fill-mode)

Szintén eltérés, hogy mikor indul az animáció. CSS Transitions esetén az animációt az váltja ki, hogy egy CSS tulajdonság értéke megváltozik (pl. :hover miatt). Ezzel szemben CSS Animations esetén az animáció akkor indul, amikor az animációt leíró stílust hozzárendeljük az adott DOM elemhez (tehát vagy az oldal betöltésekor, vagy az animation-name CSS tulajdonság beállításakor). Itt tehát explicit animációról van szó, ezért is hívják defined animation-nek.

A legszembetűnőbb eltérés, hogy egy (kissé szokatlan) @keyframes kulcsszó után kell megadnunk az animáció egyes fázisait:

@keyframes myAnimationName {
 from {
  left: 0px;
  top: 0px;
 }

 to {
  left: 100px;
  top: 100px;
 }
}

Itt a from és a to helyett írhatunk 0%-ot és 100%-ot, sőt megadhatunk köztes fázisokat is:

@keyframes myAnimationName {
 0% {
  left: 0px;
  top: 0px;
 }

 20% {
  left: 40px;
  top: 40px;
 }

 80% {
  left: 60px;
  top: 60px;
 }

 100% {
  left: 100px;
  top: 100px;
 }
}

Az alábbi animáció például egy 200×200 pixeles négyzet mentén mozgatja a DOM elemet Chrome-ban és Safariban, miközben a háttérszínét is változtatja:

@-webkit-keyframes myAnim
{
 0%  { background:red;  left:0px;  top:0px; }
 25% { background:yellow; left:200px; top:0px; }
 50% { background:blue;  left:200px; top:200px; }
 75% { background:green; left:0px;  top:200px; }
 100% { background:red;  left:0px;  top:0px; }
}

Az egyes fázisoknál megadhatjuk az átmenet módját is az animation-timing-function CSS tulajdonság használatával.

A @keyframes kulcsszó után az animáció általunk választott neve áll, amire akkor kell hivatkoznunk, amikor hozzárendeljük egy vagy több (újrafelhasználás!) DOM elemhez. Itt kell beállítanunk az animáció többi tulajdonságát is:

div {
 animation-name: myAnimationName;
 animation-duration: 5s;
 animation-timing-function: ease; 
 animation-delay: 2s;
 animation-iteration-count: infinite;
 animation-direction: alternate;
 animation-fill-mode: both;
}

Szerencsére itt is van rövidítési lehetőségünk: az animation tulajdonsággal egyetlen sorba sűríthetjük mindezt:

animation: myAnimationName 5s ease 2s infinite alternate both;

Érdekes, hogy a szabvány szerint az animation tulajdonságban nem tudjuk megadni az animation-play-state értékét, ami lehet running vagy paused, azaz ezzel tudjuk CSS szinten elindítani vagy leállítani az animációt:

div {
 animation-play-state: paused;
}

div:hover {
 animation-play-state: running;
}

A Transitionshöz hasonlóan itt is fontos megadnunk az időtartamot (duration), mert az alapérték itt is nulla, azaz nincs animáció.

A CSS Animations szabvány a W3C oldala szerint jelenleg (2012. június 28. óta) Editor’s Draft állapotban van, de mivel a modern böngészők már támogatják, megpróbálkozhatunk a használatával:

Böngésző Támogató verzió Gyártó előtag
Chrome 4.0+ -webkit-
Firefox 5.0+ -moz-
Internet Explorer 10+ Előtag nélkül
Safari 4.0+ -webkit-
Opera 12.0+ -o-

Összetettebb példák:

Eszközök:

 

Technorati-címkék: ,

CSS Transitions

Klasszikus esetben, amikor egy CSS tulajdonság megváltozik, a böngésző azonnal érvényesíti a változtatást és frissíti a megjelenített oldalt. A CSS3 részeként megjelenő CSS Transitions segítségével ezeket a tulajdonság változásokat tudjuk finoman befolyásolni: meghatározhatjuk, hogy az átmenet mennyi idővel később, mennyi idő alatt és hogyan történjen meg. Mivel ezt JavaScript nélkül, pusztán CSS segítségével tehetjük meg, ezért ezeket az átmeneteket implicit transitions-nek is szokták nevezni.

A W3C oldalán a CSS Transitions szabvány jelenleg (2012. április 3. óta) Working Draft állapotban van, de mivel a böngészők újabb verziói speciális előtagokkal végülis már támogatják, ezért érdemes megismerkedni a lehetőségeivel.

Böngésző Támogató verzió Gyártó előtag
Chrome 4.0+ -webkit-
Firefox 4.0+ -moz-
Internet Explorer 10+ Előtag nélkül
Safari 3.1+ -webkit-
Opera 10.5+ -o-

Az első kérdés, amit tisztáznunk kell, hogy mikor érvényesül a megadott transition? Hát amikor a CSS tulajdonság megváltozik!

De hogyan változhat meg egy tulajdonság pusztán CSS használatával? Például :hover vagy :focus használatával!

Röviden tehát arról van szó, hogy CSS Transitions segítségével például egy div és div:hover szelektorban megadott érték között határozhatjuk meg az átmenet módját.

Az alábbi CSS tulajdonságok állnak rendelkezésünkre:

 • transition-property: melyik tulajdonságot akarjuk animálni
 • transition-duration: mennyi ideig tartson az animáció. Ezt mindenképp meg kell adni, mert alapértelmezés szerint az értéke nulla, azaz nincs animáció!
 • transition-delay: mennyivel később kezdődjön az animáció
 • transition-timing-function: milyen függvény szerint történjen az átmenet

Például rajzoljunk egy 100×100 pixeles piros négyzetet, ami 3 másodperc alatt kétszeres szélességűre nyúlik Chrome-ban 1 másodperccel azután, hogy fölé vittük az egeret:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <style type="text/css"> 
  div
  {
   width: 100px;
   height: 100px;
   background:red;
   -webkit-transition-property: width;
   -webkit-transition-duration: 3s;
   -webkit-transition-delay: 1s;
   -webkit-transition-timing-function: ease;
  }

  div:hover
  {
   width: 200px;
  }
 </style>
</head>
<body>
 <div>Négyzet</div>
</body>
</html>

Szerencsére létezik egy transition tulajdonság is, amivel egyetlen sorba foghatjuk össze az összes beállítást:

-webkit-transition: width 3s ease 1s;

Persze ez cross-browser változatban így néz ki (szerencsére a szintakszis ugyanaz):

-webkit-transition: width 3s ease 1s;
  -moz-transition: width 3s ease 1s;
   -o-transition: width 3s ease 1s;
    transition: width 3s ease 1s;

Ha az összes tulajdonságot szeretnénk animálni, akkor a tulajdonság neve helyett all-t kell megadnunk:

transition: all 3s ease 1s;

Vesszővel elválasztva több tulajdonságra akár többféle átmenetet is megadhatunk:

transition: width 4s, background-color 2s;

Sőt, a késleltetés (ami alapértelmezés szerint nulla másodperc) segítségével akár egymás után is lejátszhatjuk az animációkat! Az alábbi kód például előbb 3 másodperc alatt megváltoztatja a szélességet, azután pedig 2 másodperc alatt a háttérszínt:

transition: width 3s, background-color 2s ease 3s;

Az átmenet “hogyanját” a transition-timing-function tulajdonság határozza meg, ami ease (alapértelmezett), linear, ease-in, ease-out, ease-in-out, step-start, step-end, steps(…) vagy cubic-bezier(…) értéket vehet fel. Ezzel azt tudjuk befolyásolni, hogy a megadott idő alatt a két érték közötti változás milyen tempóban történjen meg, azaz legyen-e benne gyorsulás, lassulás vagy ugrás. A w3schools egyik példájában ezek közül többet is kipróbálhatunk.

Fontos megjegyezni, hogy nem mindegyik CSS tulajdonság animálható. Az animálható CSS tulajdonságok listája megtalálható a specifikációban.

Összetettebb példák:

 

Technorati-címkék: ,

HTML postback ellenőrzés ASP.NET 4.0 és 4.5 esetén

Az ASP.NET az 1.1 verziótól kezdve tartalmaz alapszintű beépített védelmet a cross-site scripting (XSS) támadások ellen. Ezzel úgy szoktunk szembesülni, hogy HTML markupot próbálunk postbackelni, ami szerencsére elhasal a request validation védelmen ezzel a hibával:

System.Web.HttpRequestValidationException: A potentially dangerous Request.Form value was detected from the client

Persze erre többnyire szükség van, de néha – főleg WYSIWYG editorok esetén – mégis szeretnénk HTML kódot küldeni a szerverre.

ASP.NET 2.0 esetén a megoldás nagyon egyszerű volt, elég volt az adott oldalon a @Page direktívában a ValidateRequest=”false” beállítás. (Azt le se írom, hogy lehet az egész alkalmazásra kikapcsolni a web.config-ban.)

Az ASP.NET 4.0-ban viszont jelentős változtatások történtek, amit két módon szoktunk észrevenni:

 • Olyan helyeken is jön HttpRequestValidationException, ahol nem az oldal számára küldünk fel HTML adatokat, hanem cookie-ban vagy Ajax kérésben.
 • Hiába állítjuk át a ValidateRequest attribútumot a @Page direktívában, látszólag nem működik.

A változás lényege, hogy az ASP.NET 4.0 alapértelmezés szerint már nem csak a page számára küldött adatokat ellenőrzi, hanem a HTTP kérés minden részét. Mivel a korábbi @Page és web.config beállítások csak az oldalra vonatkoztak, ezért azok állítgatása már nincs hatással a 4.0 szerinti működésre.

Ha mégis szeretnénk egy oldalra kikapcsolni az ellenőrzést, akkor először a web.config-ban vissza kell állítani a működést 2.0 üzemmódra:

<location path="Admin/MyEditor.aspx">
   <system.web>
     <httpRuntime requestValidationMode="2.0" />
   </system.web> </location>

Ezek után a korábbi módon működik a ValidateRequest attribútum a @Page direktívában.

ASP.NET 4.5 újdonságok

Az ASP.NET 4.5 verzióban két fontosabb újdonság van: egyrészt finomabban hangolhatjuk, hogy mit szeretnénk ellenőriztetni, másrészt az ellenőrzést a platform alaposabb módon, az AntiXSS Library segítségével végzi el. A korábbi verziók legfőbb hiányossága az volt, hogy nem tudtuk mező szinten megadni, mely mezőket kívánjuk ellenőriztetni és melyeket nem (legalábbis WebForms esetén), azt pedig főleg nem, hogy mikor.

Ez most úgy változik, hogy az ellenőrzés alapértelmezés szerint (requestValidationMode="4.5") csak akkor és csak arra az adatra fut le, amikor a kódunk eléri a kérés adott részét. Ezt hívják késleltetett (vagy más néven lusta) ellenőrzésnek.

Az ellenőrzést immár kikapcsolhatjuk egyes vezérlőkre, mert a Control osztály kapott egy ValidateRequestMode tulajdonságot, ami ValidateRequestMode.Enabled, Disabled vagy Inherit értéket vehet fel.

Sőt, nem csak kikapcsolhatjuk az ellenőrzést, hanem meg is kerülhetjük azt. A HttpRequest osztály kapott egy csak olvasható Unvalidated tulajdonságot, amin keresztül egy UnvalidatedRequestClass példány formájában elérhetjük a kéréshez tartozó összes adatot (Cookies, Form, Headers, QueryString, Url stb.) anélkül, hogy az ellenőrzés beindulna. Ennek az az előnye, hogy a kódunk explicit módon kifejezi a szándékunkat, szó sem lehet véletlenről. Ekkor az ellenőrzést természetesen nekünk kell elvégeznünk!

 

Gyakori PowerShell kérdések

Nem írok sűrűn PowerShell szkripteket, ezért van néhány olyan probléma, amibe gyakran belefutok. Íme a megoldásuk, hátha más is hasznát veszi:

Kommentezés

# Egysoros komment kettőskereszt után
<#
 Ez egy
 több soron 
 átnyúló megjegyzés
#>

Leírás

A Get-Help cmdlet által kiírandó leírás tartalmát a szkript elejére tett komment blokkban adhatjuk meg az alábbi formában:

<#
.SYNOPSIS
  Rövid leírás...  
.DESCRIPTION
  Hosszú leírás... 
.PARAMETER MyParam1
  A MyParam1 paraméter leírása...
.PARAMETER MyParam2
  A MyParam2 paraméter leírása...
.EXAMPLE
  C:\PS> .\MyScript.ps1 –MyParam1 "egy"  
Az első példa leírása... .EXAMPLE C:\PS> .\MyScript.ps1 –MyParam2 2012 A második példa leírása... .NOTES Egyéb megjegyzés, például szerző, dátum...
Author: György Balássy Date: 2012.07.11. #>

Bemeneti paraméterek

Egy szkript vagy függvény bemeneti paramétereit a Param kulcsszóval definiálhatjuk. A paramétereknek adhatunk alapértéket is:

Param(
  $MyParam1,
  $MyParam2 = 10
)

Paraméter validálás

A paramétereknél a .NET-es attribútumokhoz hasonló szintakszissal megadhatunk típust, illetve néhány kényszert is:

Param(
  [parameter(Mandatory=$true)] 
[string]
[ValidateScript({Test-Path $_ -PathType 'Container'})] $MyParam1, [parameter(Mandatory=$false)]
[int]
[ValidateRange(-1, 31)] $MyParam2 = 10 )

Ezeken az attribútumokon kívül van még ValidateLength, ValidateCount, ValidatePattern, ValidateNotNull, ValidateNotNullOrEmpty is.

Mappa létezésének ellenőrzése

A Test-Path cmdlet segítségével ellenőrizhetjük, hogy egy vagy több mappa vagy fájl (általánosabban: útvonal) létezik-e, vagy akár csak azt, hogy a megadott útvonal érvényes-e (ld. –IsValid kapcsoló). A cmdlet $true értékkel tér vissza, ha az adott útvonal létezik:

if( $myPath -ne $null -and ( Test-Path $myPath ) -eq $true )
{
  Remove-Item $myPath -Recurse
}

Szkript leállítása

Egy futó szkript leállítására használhatjuk az exit kulcsszót, ami után tetszőleges hibakódot megadhatunk. Ha hibajelzéssel akarjuk leállítani a szkriptet, akkor jobb a throw kulcsszót használni, ami után megadhatunk egy szöveges hibaüzenetet és ami 1 hibakóddal állítja le a szkript futását. Normál esetben a szkript 0 hibakóddal fejeződik be.

if( ( Test-Path $cmd ) -eq $false ) 
{
throw "A $cmd értéke nem megfelelő!"
}

Színes betűk a konzolra

Ha jobban el akarjuk különíteni a szkriptünk által kiírt üzeneteket a felhasznált cmdletek vagy külső programok üzeneteitől, akkor írhatunk színesen a konzolra:

Write-Host "Valami történik..." -ForegroundColor Green

Dátum formázása

Néha szükségünk van a mai dátumra, méghozzá valamilyen formátumban, amit előállíthatunk például így:

$now = Get-Date -format yyyyMMdd_HHmmss;

Kimenet elhallgattatása

A kimenet “némítására” parancssorban általában a >null átirányítást szoktuk használni, de tapasztalataim szerint ez egy PowerShell szkriptben nem mindig azt csinálja, amit szeretnénk. Ez esetben bátran használhatjuk az Out-Null cmdletet:

mkdir $targetDir | Out-Null
[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("MyAssembly") | Out-Null

Module vagy snap-in betöltése

Találkoztam olyan PowerShell bővítménnyel, amit PowerShell 1.0 alatt snapinként, 2.0 alatt pedig modulként kellett betölteni. Szerencsére le tudjuk kérdezni a PowerShell verziószámát és megifelhetjük a betöltést:

if( $PSVersionTable.PSVersion.Major -ge 2 )
{
 Import-Module MyModule
}
else
{
  Add-PSSnapin MyModule
}

Lásd Using Modules and Snap-Ins.

SQL adatbázis mentése

SMO segítségével így menthetünk SQL adatbázist:

[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SqlServer.SMO")
[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SqlServer.SmoExtended")
[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo")
[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SqlServer.SmoEnum")

$s = New-Object ("Microsoft.SqlServer.Management.Smo.Server") "(local)" 
$b = New-Object ("Microsoft.SqlServer.Management.Smo.Backup") $b.Action = "Database" $b.BackupSetDescription = "Full Northwind backup" $b.BackupSetName = "Northwind backup" $b.Database = "Northwind"
$b.MediaDescription = "Disk" $b.Devices.AddDevice("C:\Backup\MyBackup.bak", "File") $b.SqlBackup($s)

IIS konfiguráció mentése

Az IIS konfiguráció mentéséhez használhatjuk az IIS  PowerShell Snap-Int:

Import-Module WebAdministration  # vagy Add-PSSnapin
Backup-WebConfiguration "MyBackupName"

Szövegfájl sorainak feldolgozása

Get-Content $filePath | Foreach-Object
{ 
 # Sor feldolgozása a $_ változóval
}

 

A PowerShell megismeréséhez nagyon hasznos forrás Soós Tibor Windows PowerShell 2.0 rendszergazdáknak c. könyve.

 

Technorati-címkék: ,,,

.NET architect állásinterjú kérdések

Az állásinterjú sorozat előző részeiben írtam már C# programozás kérdésekről illetve a fejlesztői kompetenciákról. Az alábbi kérdéseket egy .NET senior architect pozícióval kapcsolatban tették fel nekem angolul, egy 20 perces telefonos interjú során, villámkérdések formájában:

Általános .NET kérdések

 • Mi az objektum orientált programozás három alapelve?
 • Mi a különbség az interfész és az absztrakt osztály között?
 • Mit jelent az egységbe zárás (encapsulation)?
 • Milyen láthatóságok (scopes) vannak C#-ban?
 • Mit jelent az öröklés (inheritance)?
 • Mi a különbség az override és a new kulcsszavak között C#-ban?

Webfejlesztéssel kapcsolatos kérdések

 • Miért rossz az ASP.NET ViewState?
 • Mit jelent az MVC tervezési minta?
 • Mire szolgálnak az action filterek ASP.NET MVC-ben?

Adatbázis kérdések

 • Mi a különbség az outer és az inner join között?
 • Mi a különbség a clustered és a nonclustered index között?
 • Milyen hátrányai vannak az indexeknek?
 • Mi a tranzakció?

Bevallom, a senior architect pozícióhoz képest szerintem igencsak alapvető kérdésekről van szó, de tegyük hozzá rögtön, hogy ez csak az első kör volt egy többlépcsős interjú sorozatban.

 

Technorati-címkék: ,,,,