Daily Archives: 2010.12.3. 18:46

Icon cache törlése Windows 7 alatt

A héten megint megőrült a Windows Explorer a gépemen és elkezdett abszolút nem odavaló ikonokat rajzolgatni a fájlokhoz. Most épp olyan kedve volt, hogy a TXT fájlok is ZIP ikont kaptak:

Icon cache corruption

Az ember azt hinné, hogy ilyen apróság felett át lehet siklani, de pillanatok alatt kiderül, hogy ez sokkal zavaróbb, mint gondolnánk. Sajnos ez a hiba eddig minden Windows verziónál előbb-utóbb előjött, Windows 7 alatt szerencsére már sokkal ritkábban. Mivel ezért mindig elfelejtem, hogyan kell megjavítani, most leírom, hátha más is hasznát veszi.

Az icon cache Windows 7 alatt a %UserProfile%\AppData\Local\IconCache.db fájlban található, ettől kell megszabadulni és újraépíteni. Ez csak úgy megy, ha előbb kilőjük a Windows Explorert, a fájl törlése után pedig újraindítjuk a gépet. Az alábbi batch fájl épp ezt teszi:

@echo off
cls
echo The Explorer process must be killed to delete the Icon DB. 
echo Please SAVE ALL OPEN WORK before continuing
pause
taskkill /IM explorer.exe /F 
echo Attempting to delete Icon DB...
If exist %userprofile%\AppData\Local\IconCache.db goto delID
echo Previous Icon DB not found...trying to build a new one
goto :main

:delID
cd /d %userprofile%\AppData\Local
del IconCache.db /a
echo Icon DB has been successfully deleted
pause
goto main

:main
echo Windows 7 must be restarted to rebuild the Icon DB. 
echo Restart now? (Y/N):
set /p choice=
If %choice% == y goto end
echo Restart aborted...please close this window 
explorer.exe

:end
shutdown /r /t 0
exit