ASP.NET AJAX 4: Kliens oldali adatkötés – Sys.Observer

A cikksorozat előző részeiben ([1], [2]) az egyszeri adatkötéssel ismerkedtünk, ami sok esetben nagyon hasznos, de mégis az az igazi, ami a megváltozott adatot automatikusan képes frissíteni a felhasználói felületen. Ehhez arra van szükségünk, hogy észrevegyük, ha egy objektum valamelyik tulajdonsága megváltozik, ami lássuk be, JavaScriptben nem is olyan egyszerű feladat.

JavaScriptben ugyanis nincsenek property-k, legalábbis nem a .NET-es értelemben, azaz nincs lehetőségünk getter és setter metódusok írására. Ugyan van egy javasolt elnevezési konvenció – amit egyébként a Microsoft AJAX Library osztályai követnek is – miszerint írjunk get_ és set_ kezdetű metódusneveket, de ez nagyon körülményes megoldás lenne olyan esetekben, amikor primitív adatstruktúrákkal dolgozunk. Képzeljünk el egy webszolgáltatástól JSONban visszakapott Person objektumokból álló tömböt, hol van abban get_ és set_ metódus? Sehol.

Hasonló problémákra az elterjedt megoldás az observer tervezési minta használata: adott egy publisher, akinek a birtokában van az adat és ő szól az érdeklődő subscribereknek, ha az adat megváltozott. Egy JSONos objektum tömb valóban tartalmazza az adatot, csak éppen nem képes szólni, ha az megváltozik. Természetesen nincs akadálya, hogy felruházzuk a tömbünket ilyen funkciókkal, de ha ezt minden esetben nekünk kell megírnunk, akkor az egyrészt nagyon sok munka (JavaScriptben a sima “sok”=”brutál sok”), másrészt nagyon idegesítő lesz a sokféle implementációval vacakolni.

Itt jön a képbe a Sys.Observer osztály, ami képes egy tetszőleges objektumot igazi publisherré tenni.

Vegyük a korábban már látott országokat egy tömbben:

 var countries = [
    { Name: 'Austria', Capital: 'Vienna' },
    { Name: 'Australia', Capital: 'Canberra' },
    // És így tovább...
  ];

És jelenítsük meg a már jól ismert DataView vezérlővel deklaratív módon:

 <ul 
  class="sys-template" 
  sys:attach="dv" 
  dv:data="{{ countries }}">
  <li>
    {{ Name }} ({{ Capital }}) 
  </li>
 </ul>

Készítsünk két linket, amivel a forrás adatokat manipuláló függvényeket fogjuk hívni:

 <a href="#" onclick="onAdd()">Hozzáad</a> 
 <a href="#" onclick="onDelete()">Töröl</a>

Ezek után, ha az onAdd és onDelete függvényekben megpróbáljuk közvetlenül módosítani a countries változót, akkor hiába várjuk, hogy a módosítások megjelenjenek a felületen. Nosza vessük be a Sys.Observer osztályt és tegyük a countries gyűjteményt observable-lé:

 Sys.Observer.makeObservable(countries);

Majd figyeljük meg például a Visual Studio Watch ablakában, hogy hogyan változott a saját kis primitív adatstruktúránk: Sys.Observer.makeObservable eredménybe

A gyűjteményünk kapott néhány metódust és ha ezeket használjuk az adatok módosítására, akkor arról minden subscriber értesülni fog. A metódusok nevei eléggé magukért beszélnek, egyedül annyit emelnék ki, hogy ha nem akarjuk az értesítést azonnal elküldeni – például mert több tulajdonságot módosítunk sorban – akkor a módosítások előtt hívjuk meg a beginUpdate, a végén pedig az endUpdate metódust. Az előbbi felfüggeszti az értesítés küldést, az utóbbi pedig elküldi őket. A makeObservable metódust egyszerűbb esetekben akár el is hagyhatjuk, ekkor azonban a Sys.Observer osztály “statikus” metódusainak első paraméteréül át kell adnunk, hogy melyik objektummal dolgozzanak.

Visszatérve a fenti példára, írjuk meg az onAdd és onDelete metódusokat az új metódusok segítségével:

 function onAdd()
 {
  countries.add({ Name: 'France', Capital: 'Paris' });
 }

 function onDelete()
 {
  countries.removeAt(9);
 }

Ezzel készen is vagyunk, ha kipróbáljuk látni fogjuk, hogy a gyűjtemény módosításai azonnal látszódnak a felhasználói felületen, nem kell külön frissítenünk. Már csak azzal vagyok adós, hogy miért? A megoldás pedig igen egyszerű: a DataView okos osztály, észreveszi, hogy observable adatforrással dolgozik és automatikusan feliratkozik a változásaira, nekünk ezzel nem kell foglalkoznunk.

Érdemes kipróbálni, hogy mi történik, ha nem a gyűjteményen, hanem a gyűjtemény egyik elemén módosítunk, például így:

 countries[7].Name = 'Magyarország';

Megmondom már most: semmi, a DataView rá se bagózik. De hogy mindennek mi köze a live bindinghoz, azt azonban csak legközelebb árulom el…

A cikkhez tartozó forráskód letölthető innen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s