Érték szerinti csoportosítás ListView vezérlővel

Gyakran van szükség arra, hogy a ListView vezérlőben megjelenő rekordokat valamilyen szempont szerint csoportosítsuk. A ListView támogat is csoportosítást, azonban ez a funkció csak arra jó (?), hogy megadott számú elemet tegyünk egy csoportba, azt sajnos nem támogatja, hogy megadott érték szerint csoportosítsuk a rekordokat. Persze hagyományos módon meg lehet oldani ezt is.

Ezt tudja a ListView csoportosítás címén: a LayoutTemplate-et GroupTemplate-ekkel tölti fel, közéjük pedig GroupSeparatorTemplate-et rak. Minden egyes GroupTemplate-be a GroupItemCount tulajdonságban megadott számú ItemTemplate kerül. Ha egy csoportban (tipikusan az utolsóban) nincs elég elem, akkor azokat a helyeket EmptyItemTemplate-tel tölti fel. Ez szerintem arra van kitalálva, hogy az ember táblázatba rendezze a rekordokat, ott számít ugyanis, hogy minden sorba ugyanannyi elem kerüljön.

De mi van akkor, ha nem darabszám, hanem érték szerint akarjuk csoportosítani a sorokat? Ez esetben kénytelenek leszünk lemondani a beépített csoportosításról és az ASP.NET 1.0-ban megszokott módon megoldani a feladatot.

Először is rendezzük a csoportképző mező szerint az adatokat, például ha a Northwind adatbázis Customer táblájának sorait ország szerint csoportosítva, azon belül pedig cégnév szerint rendezve akarjuk megjeleníteni, akkor így:

 SELECT CompanyName, ContactName, Country FROM Customers ORDER BY Country, CompanyName

Az eredmény (részlete):

Northwind Customers ország szerint

Már csak annyi dolgunk maradt, hogy a Country mezőváltozásai esetén kell megjelenítenünk egy csoportfejlécet. A trükk az, hogy nem használjuk a beépített csoportosítást, hanem (például) egy sima h2 elemre rácuppanunk szerver oldalon (runat=server), majd a Visible tulajdonságát egy szerver oldali metódussal állítjuk be:

  <asp:ListView runat="server" DataSourceID="sdsCustomers">
    <LayoutTemplate>
      <asp:PlaceHolder ID="itemPlaceholder" runat="server" />
    </LayoutTemplate>
    
    <ItemTemplate>
      <h2 runat="server" visible='<%# IsGroupHeaderVisible( Eval( "Country" ) ) %>'>
        <%# Eval( "Country" ) %>
      </h2>
    
      <%# Eval( "CompanyName" ) %>
      -
      <%# Eval( "ContactName" ) %>
    </ItemTemplate>
    
    <ItemSeparatorTemplate>
      <br />
    </ItemSeparatorTemplate>      
  </asp:ListView>

Ezek után a code behindban kell egy privát mező az előző érték tárolására és a függvény, ami az aktuális értéket összehasonlítja az előzővel:

 private string _lastValue;

 protected bool IsGroupHeaderVisible( object value )
 {
  string currentValue = value.ToString();

  if( currentValue.Equals( this._lastValue, StringComparison.OrdinalIgnoreCase ) )
  {
    return false;
  }
  else
  {
    this._lastValue = currentValue;
    return true;
  }
 }

Az eredmény pedig:

Northwind Customers ország szerint ListView-val

Látható, hogy az egész azon alapul, hogy a rekordok jó sorrendben legyenek, de egyébként teljesen a mi kezünkben van az irányítás, olyan szempont szerint csoportosítunk, ahogy kedvünk tartja.

A cikkhez tartozó forráskód letölthető itt.

Technorati-címkék: ,,

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s