LinqDataSource mint ObjectDataSource

A LINQ óriási előnye, hogy a relációs adatainkat szinte észrevétlenül fordítja át objektumok halmazára, emiatt a LinqDataSource inkább rokon az ObjectDataSource vezérlővel, mint az SqlDataSource-szal. Íme egy példa ennek illusztrálására.

Vegyük a Northwind adatbázis Products tábláját és egy SqlDataSource segítségével jelenítsük meg belőle a ProductID és ProductName mezőket, valahogy így:

  <asp:GridView ID="gvProducts" runat="server" 
DataKeyNames="ProductID" DataSourceID="sdsProducts" AutoGenerateColumns="false" onrowdatabound="gvProducts_RowDataBound"> <Columns> <asp:BoundField DataField="ProductID" HeaderText="Azonosító" /> <asp:HyperLinkField
DataNavigateUrlFields="ProductID"
DataNavigateUrlFormatString="Products.aspx?id={0}" DataTextField="ProductName"
HeaderText="Termék" /> </Columns> </asp:GridView>
<asp:SqlDataSource ID="sdsProducts" runat="server"
ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:NORTHWNDConnectionString %>" SelectCommand="SELECT * FROM [Products]" />

Legyen az a feladat, hogy a ProductName mező linkként viselkedjen, ha a Discontinued mező értéke true, egyébként pedig csak jelenjen meg a termék neve, de ne legyen kattintható. Ezért a ProductName mező megjelenítéséhez HyperLinkFieldet használtam és hozzárendeltem egy eseménykezelőt a RowDataBound eseményhez. Ebben az eseménykezelőben az a cél, hogy megszerezzük a Discontinued mező értékét, ami nekem csak elég körülményesen sikerült:

  protected void gvProducts_RowDataBound( object sender, GridViewRowEventArgs e )
  {
    if( e.Row.RowType == DataControlRowType.DataRow )
    {
      DataRowView row = (DataRowView) e.Row.DataItem;
      int productID = (int) row[ "ProductID" ];

      // Product megszerzése ProductID alapján...
    }
  }

Látható, hogy bár burkoltan, de még mindig rekordokkal kell bajlódni.

Próbáljuk ki mindezt egy LinqDataSource segítségével:

  <asp:LinqDataSource ID="ldsNorthwind" runat="server" 
ContextTypeName="NorthwindDataContext" TableName="Products"> </asp:LinqDataSource>

Mivel a LinqDataSource már objektumokat köt, az eseménykezelőnk lényegesen egyszerűbb:

  protected void gvProducts_RowDataBound( object sender, GridViewRowEventArgs e )
  {
    if( e.Row.RowType == DataControlRowType.DataRow )
    {
      Product p = (Product) e.Row.DataItem;

      if( p.Discontinued )
      {
        HyperLink hl = e.Row.Cells[ 1 ].Controls[ 0 ] as HyperLink;
        hl.NavigateUrl = String.Empty;        
      }
    }
  }

Ebben a megközelítésben tehát teljesen elfelejthetjük a rekordokat, objektum gyűjteményekkel dolgozunk, mint az ObjectDataSource esetén. Nem tudom, ki hogyan van vele, nekem ez így szimpatikusabb.

Kiegészítettem a korábbi példát, így már ennek a forrása is megtalálható benne és letölthető az MSDN Kompetencia Központ oldaláról.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s