Daily Archives: 2007.03.9. 16:26

RSS generálás XLinq-kel

Ha már (no name) volt olyan kedves, hogy küldött visszajelzést egy előző szösszenetemmel kapcsolatban – amit ez úton is köszönök neki – , nem tudom megállni, hogy ne kerüljön ide egy LINQ-kel kapcsolatos érdekesség. (Ez történik, ha az embert motiválják, motiválni kívánja a motiválókat smile_wink) De hogy ne legyen fenékig tejfel, nem C# 3.0-ban, hanem VB 9-ben! Hogy mindezt miért, mikor én is csak nagy ritkán kódolok Visual Basicben és akkor is mindig fáj, az maradjon a végére!

Ma azzal a feladattal találtam magam szemben, hogy el kellett dönteni, hogy egy új projektben hogyan generáljunk RSS-t és felmerült a LINQ is, pontosabban az XLINQ. Gyártsunk deszkamodellt!

Példaként vegyünk egy cikkeket tartalmazó Article nevű táblát a Teszt nevű adatbázisunkban:

 • Id uniqueidentifier DEFAULT( NewSequentialId() )
 • Title nvarchar(200)
 • Body nvarchar(MAX)
 • DateCreated datetime DEFAULT( GetDate() )

A feladat pedig az, hogy ebből kell a cikkek listáját RSS formában közzétenni. A 2006. májusi LINQ preview telepítése után létrehozhatunk egy LINQ Class Library típusú projektet, mégpedig VB-ben. Az SqlMetal parancssori eszköz segítségével le tudunk generálni két osztályt: az egyik lényegében az adatbázis kontextust fogja megvalósítani, a másik pedig az Article táblánkat modellező osztály lesz:

C:Program FilesLINQ PreviewBin>sqlmetal /server:. /database:teszt /language:vb /code:Teszt.vb

Az elkészült Teszt.vb fájlt adjuk hozzá a projektünkhöz, a kíváncsiak meg is nézhetik benne a Teszt és az Article osztályokat. Mit kell nézi rajtuk? Elsősorban az ősosztályokat és az attribútumokat.

Miután ezzel ilyen szépen megvagyunk, kérdezzük le a cikkeket időrendben, természetesen DLINQ-kel:

  Dim conn As String = "Data Source=.;Initial Catalog=Teszt;Integrated Security=SSPI;"

  Dim db As New Teszt( conn )

  Dim query = _
   From a In db.Article _
    Select a _
    Order By a.DateCreated Descending

Aki kíváncsi az eredményre, írassa ki a konzolra:

  For Each a As Article In query
    Console.WriteLine( a.Title )
  Next

Aki a hagyományos típusokhoz vonzódik, csinálhat az eredményből például listát, ami éppoly típusos lesz, mint a fenti For Each:

  Dim list As List(Of Article) = query.ToList(Of Article)()

OK, megvannak az adataink, készítsünk belőlük RSS-t, ami ugyebár XML-t jelent. Ha C#-ban kódolnánk, akkor lehetne használni az XDocumentXElement és XAttribute típusokat, remek példái annak, hogy mi történik, ha valaki úgy tervezi az osztályait, hogy előre látja, hogyan akarják majd használni.

A VB fordító azonban – és ma ezért kódoltam VB-ben – képes közvetlenül felismerni a forráskódban lévő XML-t! Közvetlenül, azaz idézőjelek nélkül! Ez egy értelmes és lefordítható kifejezés – lesz – VB 9-ben:

  Dim darab = <alma szin="piros">2</alma>

Nem látszik, de típusosság van ám itt is! Egy függvény, amelynek String értékkel kell visszatérnie, megteheti azt például így:

  Return <alma szin="piros">2</alma>.ToString()

Valójában implicit módon System.Xml.XLinq.XElement példányt hoztunk létre! Sőt, ezt megtehetjük úgy is, hogy az XML-be kódot teszünk, ez is érvényes kifejezés:

  Dim ma = <today><%= DateTime.Now %></today>
  Console.WriteLine( ma )

Érdemes megfigyelni, hogy a dátum automatikusan XML-es dátum formátumban íródott be a tag-be:

<today>2007-03-09T17:10:06.546875</today>

Soha nem gondoltam, hogy valaha lelkesedni fogok a VB-ért, de ezt a feature-t nagyon szeretném a C#-ban! Na de a lelkesedést félretéve, ezzel a tudással már generálhatunk RSS-t. Hozzunk létre XML-t, abban LINQ kifejezést, abban megint XML-t, abban pedig megint LINQ-et. Követhető?

Ha a fenti kódot folytatjuk, akkor Stringben visszaadhatjuk a generált XML-t, amit például egy webalkalmazás publikálhat:

  Return _
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <rss version="2.0" xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005">
      <channel>
        <title>Balássy György</title>
        <description>RD blog</description>
        <link>http://balassy.spaces.live.com/</link>
        <language>hu-HU</language>
        <pubDate><%= DateTime.Now %></pubDate>
        <lastBuildDate><%= DateTime.Now %></lastBuildDate>
        <ttl>180</ttl>
        <cf:listinfo>
          <cf:group element="category" label="Category"/>
          <cf:sort element="pubDate" label="Date" data-type="date" default="true"/>
          <cf:sort element="title" label="Title" data-type="string"/>
        </cf:listinfo>

        <%= _
        From a In list _
          Select _
            <item>
              <title><%= a.Title %></title>
              <description><%= a.Body %></description>
              <guid isPermaLink="true">http://www.devportal.hu/Article.aspx?id=<%= a.Id %></guid>
              <pubDate><%= a.DateCreated %></pubDate>
            </item> _
        %>
      </channel>
    </rss>.ToString()

Ha nem lenne szinezés a Studioban, valószínűleg sohasem bogarásznánk ki, hogy mi is történik itt, bár a kommentezés így sem fog ártani. A rossz hír, hogy mindez C#-ban még áttekinthetetlenebb lenne, mert ott minden XML elem létrehozásához inline meg kellene hívnunk az XElement konstruktorát. smile_sad

Jótanácsok azoknak akik ismerkednének az XLinq-kel (a 2006. májusi verzió alapján):

 1. Még nem tökéletes az IntelliSense, nem kell mindig elhinni, amit felkínál.
 2. Az utasítás elválasztó aláhúzás (_) karakterre nagyon kell figyelni, ki kell tenni és előtte legyen szóköz.
 3. Aki kézzel akarja megírni a táblát reprezentáló osztályt, figyeljen arra, hogy VB-ben az attribútumokat a nyelvi elemmel együtt kell definiálni, ha tehát külön sorba írjuk őket, akkor kell a sor végére aláhúzás karakter.
 4. A Studio folyamatosan fordítja a kódot, miközben írjuk. Ha aláhúz valamit, az valójában fordítási hibát jelent, hihetünk neki.

Csak nekem tetszik, vagy ez más szerint is tényleg ütős? smile_nerd

 

Technorati tags: , , ,